Skip to content
Home | News | Τι είναι το Γόνατο του δρομέα ή Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Τι είναι το Γόνατο του δρομέα ή Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Το σύνδρομο λαγοκνημιαίας ταινίας (ΣΛΤ) ή αλλιώς Γονατο Του Δρομέα είναι μια πάθηση του κάτω άκρου που εμφανίζεται πολύ συχνά σε δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Η περιοχή της συμπτωματολογίας αφορά την έξω πλάγια επιφάνεια του μηρού.

Γράφει ο Μιχαηλίδης Αυγερινός-Ρωμανός – Φυσικοθεραπευτής

Χαρακτηρίζεται ως μια μη τραυματική πάθηση υπέρχρησης, η οποία συχνά συσχετίζεται με αδυναμία των απαγωγών μυών του ισχίου. Ορισμένες μελέτες έχουν ενοχοποιήσει περισσότερο τις γωνίες κάμψης γόνατος πέραν των 30ο κατά την επαφή του ποδιού στο έδαφος όπου δέχεται τη δύναμη αντίδρασης του εδάφους προς το κάτω άκρο.

Κατά την φάση αυτή, η σύσπαση αντίδρασης (έκκεντρη) του τείνοντα την πλατεία περιτονία μυός και του μέγα γλουτιαίου, δημιουργούν τάση στην λαγοκνημιαία ταινία.

Ανατομία της περιοχής

Η λαγοκνημιαία ταινία είναι μια παχιά δεσμίδα συνδετικού ιστού που διέρχεται από την πλάγια επιφάνεια της λαγόνιας ακρολοφίας και προσφύεται στην πλάγια επιφάνεια του γόνατος (φύμα του Gerdy).

Συνδέεται στην ανώτερη επιφάνειά της με τον τείνοντα την πλατεία περιτονία μυ, όπως και με τον μεγάλο γλουτιαίο. Η δεσμίδα αυτή έιναι τρομερά παχιά και οι τελευταίες μελέτες αναδεικνύουν την αδυναμία της να διαταθεί η να αλλάξει μήκος σε σημαντικό βαθμό.

Γιατί εμφανίζεται

Σύμφωνα με την μελέτη των Worp et al. (2012) , τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που πιθανά επηρεάζουν την εμφάνιση του συνδρόμου αυτού:

  1. Η Δύναμη των απαγωγών μυών
  2. Εμβιομηχανικοί παράγοντες
  3. Επιλογή υποδήματος & επιφάνεια τρεξίματος

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για τον αν αυτοι οι τρεις παράγοντες συμβάλλουν ξεκάθαρα στην ανάπτυξη ευαισθησίας στην λαγοκνημιαία ταινία.

Διάγνωση του συνδρόμου λαγοκνημιαίας ταινίας

Η διάγνωση του συνδρόμου λαγοκνημιαίας ταινίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό  στο ιστορικό, αλλά και στην κλινική εικόνα. Ιστορικό υπερφόρτισης ή και απότομης μεταβολής όγκου/έντασης φορτίου, με δραστηριότητες επαναλαμβανόμενης κάμψης και έκτασης γόνατος αναφέρονται συνήθως από τους πάσχοντες.

Συχνά παρουσιάζεται καυστικός πόνος στο επίπεδο της εξωτερικής επιφάνειας του μηριαίου ο οποίος μπορεί να εκδηλώνεται κατά την φάση επαφής του πέλματος (heel strike) στο έδαφος και είναι πιθανό να αντανακλά πρός την εξωτερική επιφάνεια του μηρού η και της γαστροκνημίας.

Είναι πιθανό να υπάρχουν και στοιχεία φλεγμονής της περιοχής (πόνος, ερυθρότητα, οίδημα, αυξημένη θερμοκρασία).

 

Κλινική Εξέταση/ Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Το αναλυτικό ιστορικό θα δώσει σε μεγαλό βαθμό στον Φυσικοθεραπευτή τα πρώτα στοιχεία για να οδηγηθεί στην εξέταση ενος πιθανού ΣΛΤ. Επιπλέον, κατα σειρά θα πραγματοποιηθεί παρατήρηση της περιοχής, ψηλάφηση και σύγκριση με την υγιή πλευρά και θα εξεταστούν οι ενεργητικές και παθητικές κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου ή και του γόνατος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στην εξέταση της απαγωγής του ισχίου και πολλές φορές λειτουργικές δοκιμασίες πρόκλησης μπορεί να χρειαστούν για την αναπαραγωγή του γνώριμου συμπτώματος (π.χ. ζητάμε από τον πάσχοντα να τρέξει σε διάδρομο για να διαπιστωθούν πατέντα τρεξίματος κλπ.). Ειδικά Test όπώς το Noble , το Ober και το Treadmill test προτείνονται συχνά στην βιβλιογραφία.

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση

Η θεραπεία του ΣΛΤ είναι συνήθως συντηρητική και η Φυσικοθεραπεία αποτελεί την αποτελεσματικότερη και την πρώτη επιλογή αντιμετώπισης.

Με βάση την κλινική αξιολόγηση, την εκτίμηση των επιπέδων πόνου του ασθενή και την ευερεθιστότητα, ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να επιλέξει κάποια φυσικά μέσα (Ηλεκτροθεραπεία, TECAR, Μάλαξη κλπ) για την απευαισθητοποίηση της περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην προοδευτική ενδυνάμωση και προσαρμογή όλων των μυων του κάτω άκρου. Ενδυνάμωση των απαγωγών του ισχίου φαίνεται να είναι σημαντική ενώ βάση θα πρέπει να δοθεί και στην σταδιακή επαναπροσαρμογή του ασθενούς/αθλητή προς την προκλητική δοκιμασία/δραστηριότητα.

Ασκήσεις νευρομυικού ελέγχου της κινητικής αλυσίδας του ισχίου και του γόνατος είναι εξίσου σημαντικές.

Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις η κινηματική ανάλυση βάδισης/τρεξίματος και το πελματογράφημα ίσως χρειαστούν καθώς δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο κατανομής των φορτίων στο κάτω άκρο.

Ασκησιολόγιο για το γόνατο του δρομέα

Δείτε ένα πολύ απλό και ενδεικτικό ασκησιολόγιο. Ενδεχομένως να μην ταιριάζει σε ολους για αυτο το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας.

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *